Priamy kurzor zap/vyp

Activates or deactivates the direct cursor. You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

Pre prístup k tomuto príkazu...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000402.xhp#direct_cursor not found).

On Tools bar, click

Ikonka

Prepnúť režim priameho kurzoru


Priamy kurzor vám umožňuje kliknúť kamkoľvek do prázdnej oblasti stránky a umiestniť na vybrané miesto text, obrázky, tabuľky, rámce a ďalšie objekty.

Pokiaľ umiestnite priamy kurzor približne do stredu medzi ľavý a pravý okraj stránky alebo bunky tabuľky, bude text zarovnaný na stred. Podobne sa text zarovná doprava, pokiaľ priamy kurzor umiestnite k pravému okraji.

Warning Icon

Automatické opravy automaticky odstránia prázdne odseky, tabulátory a medzery, ktoré vkladá priamy kurzor. Pokiaľ teda chcete používať priamy kurzor, vypnite Automatické opravy.


Priamy kurzor nastaví tabulátory na pozíciu kurzora. Pokiaľ neskôr zmeníte nastavenie tabulátora, môže sa zmeniť aj umiestnenie textu na stránke.