Autor

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia - Autor