Čas

Vloží aktuálny čas ako pole. Čas sa určí podľa nastavenia operačného systému. Použije sa nemenný formát času, ktorý sa po stlačení klávesy F9 neaktualizuje.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia - Čas


Pokiaľ chcete určiť iný formát času alebo obnovovať čas, zvoľte Vložiť - Polia - Iné a v dialógu Polia preveďte nastavenie podľa potreby. Formát existujúceho časového poľa môžete kedykoľvek zmeniť pomocou príkazu Úpravy - Polia.