Vložiť

Tento panel nástrojov obsahuje rôzne funkcie na vkladanie rámcov, obrázkov, tabuliek a ďalších objektov.

Je možné vybrať z nasledujúcich funkcií:

Tabuľka

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Ikonka

Tabuľka

Sekcia

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Ikonka

Oblasť

Vložiť rámec ručne

Nakreslí rámec ťahaním v dokumente. Kliknite na šípku vedľa ikony, ak chcete určiť počet stĺpcov v rámci.

Ikonka

Vložiť rámec ručne

Plávajúci rámec

D'oh! You found a bug (text/shared/01/04160500.xhp#frameeinfuegentext not found).

Ikonka

Plávajúci rámec

Vložiť poznámku pod čiarou priamo

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Ikonka

Vložiť poznámku pod čiarou priamo

Vložiť vysvetlivku priamo

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Ikonka

Vložiť vysvetlivku priamo

Poznámka

Vloží poznámku na aktuálnu pozíciu kurzora.

Záložka

Na pozíciu kurzora vloží záložku. Neskôr môžete pomocou Navigátora rýchle skočiť na označené miesto. V HTML dokumente sa záložky prevedú na kotvy, na ktoré môžete odkazovať.

Icon

Záložka

Súbor

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Ikonka

Súbor

Automatický text

Umožňuje vytvoriť, upraviť, alebo vložiť Automatický text. Ako automatický text môžete uložiť formátovaný text, text s grafikou, tabuľky a pole. Pre rýchle vloženie Automatického textu, napíšte začiatočné písmená Automatického textu a stlačte kláves F3.

Špeciálny znak

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ikonka

Špeciálny znak

Vložiť polia

Vloží pole na aktuálnu pozíciu ukazovateľa v dokumente.

Ikonka

Vložiť polia

Ovládacie prvky

Ikonka Ovládacie prvky otvorí panel nástrojov s funkciami na vytvorenie interaktívnych formulárov.

Ikonka

Ovládacie prvky formulára

Zo súboru

Inserts an image into the current document .

Ikona

Obrázok

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


Vzorec

Inserts a formula into the current document.

Ikonka

Vzorec

Graf

Ikonka

Graf

OLE objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Ikonka

Objekt OLE

Vložiť index

Na aktuálnu pozíciu ukazovateľa vloží index alebo obsah.

Položka

Označí vybraný text ako položku indexu alebo obsahu.

Ikonka

Položka