Náhľad knihy

Ak je zvolené, zobrazí sa prvá stránka v náhľade na pravej strane. V opačnom prípade sa prvá stránka zobrazí na ľavej strane náhľadu.

ikonka náhľadu knihy

Náhľad knihy