Číslo strany

V tomto poli stavového riadku sa zobrazuje číslo aktuálnej stránky. Dvojklikom otvoríte Navigátor, s jeho pomocou je možné ľahko prechádzať dokumentom. Pravé kliknutie zobrazí všetky záložky v dokumente. Kliknutím na záložku sa ukazovateľ umiestni na pozíciu záložky.

Číslo aktuálnej stránky (x) a celkový počet strán (y) sú zobrazené v tvare Strana x/y . Ak sa v dokumente posúvate pomocou kolieska myši, zobrazuje sa číslo stránky. Ak sa posúvate pomocou pravého posúvača, zobrazuje sa číslo stránky ako kontextový tip. Formát zobrazenia čísla stránky je rovnaký ako na stavovom riadku.

Dvojklikom na pole Číslo strany je možné zapnúť alebo vypnúť Navigátor.

Ak chcete prejsť na určitú stránku, zadajte jej číslo do poľa Stránka v navigátore a stlačte kláves Enter.

Note Icon

Pomocou klávesovej skratky Shift++F5 sa dostanete priamo k zadávaniu čísla stránky. Keď zadáte číslo a stlačíte Enter, ukazovateľ sa presunie na zvolenú stránku.