Reštartovať číslovanie

Reštartuje číslovanie textu. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním alebo odrážkami.

Ikonka

Reštartovať číslovanie