Presunúť nižšie s podčasťami

Presunie odsek vrátane podčastí pod nasledujúci odsek. Ikonka je viditeľná iba ak je ukazovateľ umiestnený v texte s číslovaním nebo odrážkami.

Ikonka

Presunúť nižšie s podčasťami