Vypnúť číslovanie

Vypne číslovanie alebo odrážky aktuálneho odseku alebo označených odsekov.

Ikonka

Vypnúť číslovanie