Celkom

Prevedie súčet hodnôt. Poznámka: ukazovateľ musí byť v bunke, v ktorej sa má súčet zobraziť.

LibreOffice rozpozná rozsah buniek, ktoré chcete sčítať, pokiaľ sú bunky naplnené číslami. Pred zadaním dát musíte zapnúť Rozpoznávanie čísel v miestnej ponuke tabuľky.

Kliknutím na ikonku Použiť prijmete vzorec súčtu tak, ako je zobrazený v zadávacom riadku.

Ikonka

Celkom