Odkaz

Spojí označený rámec s iným rámcom. Text automaticky pretečie z jedného rámca do druhého.

Ikonka

Prepojiť rámce

Vkladanie, úpravy a prepájanie textových rámcov