Vybrať blok adresy

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Select the block in the list that you want to use for mail merge addresses, and click OK.

Never include country/region

Excludes country or regional information from the address block.

Always include country/region

Includes country or regional information in the address block.

Only include country/region if it is not:

Only includes country or regional information in the address block if the value differs from the value that you enter in the text box.

Enter the country/region string that shall not be printed.

Nový

Otvorí dialóg Nová databáza kontaktov , v ktorom môžete vytvoriť novú databázu kontaktov.

Upraviť

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Zmazať

Zmaže vybraný záznam.