Nový zoznam adries

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

Informácie o adrese

Zadajte alebo upravte kontaktné informácie.

Zobraziť číslo záznamu

Kliknutím na tlačidlá môžete prechádzať záznamy alebo napíšte číslo záznamu, na ktorý chcete prejsť.

Nový

Pridá nový záznam do databázy kontaktov.

Zmazať

Zmaže vybraný záznam.

Nájsť

Otvorí dialóg Nájsť záznam. Môžete ho nechať otvorený, kým záznam editujete.

Prispôsobiť

Otvorí dialóg Upraviť databázu kontaktov , v ktorom môžete premiestňovať, premenovávať, pridávať a mazať polia databázy kontaktov.