New Address Block or Edit Address Block

Určite umiestnenie prvkov adresy v bloku s adresou pre dokument hromadnej korešpondencie .

Address elements

Vyberte a presuňte prvok adresy do bloku s novou adresou.

>

Pridá vybrané pole z prvkov adresy do bloku s novou adresou. Rovnaké pole môžete pridať aj viackrát.

<

Odstráni vybrané pole z iného zoznamu.

Drag address elements here

Pole usporiadajte buď metódou ťahaj a pusti alebo použite tlačidlá so šípkami.

Náhľad

Zobrazí náhľad prvého záznamu v databáze s vytvoreným vzhľadom adresy.

(Tlačítka šipiek)

Vyberte položku zo zoznamu a kliknite na tlačidlo so šípkou pre jej posun.