Emailová správa

Type the message and the salutation for files that you send as e-mail attachments.

tento email by mal obsahovať oslovenie

Adds a salutation to the e-mail.

Vložiť personalizované oslovenie

Pridá personalizované oslovenie pre príjemcu hromadnej korešpondencie. Ak chcete použiť všeobecné oslovenie, tak toto pole nezaškrtávajte

Žena

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom žena.

Nový

Otvorí dialóg Vlastné oslovenie (pre ženy).

Muž

Vyberte personalizované oslovenie, ak je príjemcom muž.

Nový

Otvorí dialóg Vlastné oslovenie (pre ženy).

Názov poľa

Vyberte názov poľa z položiek databázy adries, kde je údaj o pohlaví príjemcu.

Hodnota poľa

Vyberte pole, ktoré označuje pohlavie príjemcu.

Všeobecné oslovenie

Select the default greeting to use if a personalized salutation cannot be created.

Tu napíšte vašu správu

Enter the main text of the e-mail.