Custom Salutation

Specify the salutation layout for mail merge or e-mail merge documents. The name of this dialog is different for female recipients and male recipients.

Prvky oslovenia

Vyberte a presuňte prvok adresy do bloku s novou adresou.

>

Pridá vybrané pole z prvkov adresy do bloku s novou adresou. Rovnaké pole môžete pridať aj viackrát.

<

Odstráni vybrané pole z iného zoznamu.

Drag salutation elements into the box below

Pole usporiadajte buď metódou ťahaj a pusti alebo použite tlačidlá so šípkami.

Customize salutation

Select a value from the list for the salutation and the punctuation mark fields.

Náhľad

Zobrazí náhľad prvého záznamu v databáze s vytvoreným vzhľadom adresy.

(Tlačítka šipiek)

Vyberte položku zo zoznamu a kliknite na tlačidlo so šípkou pre jej posun.