Aktualizácia

Aktualizuje položky s dynamickým obsahom, ako sú polia a indexy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Aktualizovať


Upraviť

Updates all links, fields, indexes, tables of contents, and page formatting in the current document.

Pole

Aktualizuje všetky grafy v dokumente.

Pole

Aktualizuje všetky grafy v dokumente.

Current Index

Updates the current index. The current index is the one that contains the cursor.

Indexy a tabuľky

Update all indexes and tables of contents in the current document. You do not need to place the cursor in an index or table before you use this command.

Všetky grafy

Aktualizuje všetky grafy v dokumente.

Štýly a Formátovanie

Updates the page formats in the document and recalculates the total number of pages that is displayed on the Status Bar.