Všetky grafy

Aktualizuje všetky grafy v dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Aktualizovať - Všetky grafy