Pole

Aktualizuje vŇ°etky grafy v dokumente.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvońĺte N√°stroje - AktualizovaŇ• - Polia

Kl√°vesa F9