Nastavenie poznámok pod čiarou / vysvetliviek

Určuje nastavenie zobrazenia pre poznámky pod čiarou / vysvetlivky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Nástroje - Poznámky pod čiarou/Vysvetlivky


Päta

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

Upraviť

Specifies the formatting for endnotes. The type of endnote numbering and the Styles to apply are the options available.