Zlúčiť tabuľku

Combines two consecutive tables into a single table. The tables must be directly next to each other and not separated by an empty paragraph.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Tabuľka - Zlúčiť tabuľku


Ak zvolíte tento príkaz v momente kedy je kurzor umiestnený v prostrednej tabuľke z troch susediacich, budete vyzvaný k výberu tabuliek, ktoré chcete zlúčiť.