Rozdeliť tabuľku

Na pozícii kurzoru rozdelí aktuálnu tabuľku na dve samostatné tabuľky. Tento príkaz je tiež k dispozícii v miestnej ponuke bunky tabuľky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Tabuľka - Rozdeliť tabuľku


Režim

Kopírovať nadpis

Includes the first row of the original table as the first row of the second table.

Používateľský nadpis (použiť štýl)

Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table.

Používateľský nadpis

Inserts an additional blank row in the second table.

Bez nadpisu

Splits the table without copying the header row.

Warning Icon

Ak rozdeľujete tabuľku, ktorá obsahuje vzorce, môžu nastať problémy so vzorcami.