Použiť

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect Options.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


Turning Off AutoCorrect

Pri použití automatického formátovania platia nasledujúce pravidlá:

AutoCorrect for Headings

Odsek sa naformátuje ako nadpis, ak splní tieto podmienky:

  1. odsek začína veľkým písmenom

  2. odsek nekončí bodkou

  3. prázdny odsek nad a pod odsekom

AutoCorrect for Bullets / Numbering

Ak chcete vytvoriť odrážkový zoznam, napíšte na začiatok odseku pomlčku (-), hviezdičku (*) alebo plus (+) nasledované medzerou alebo tabulátorom.

Ak chcete vytvoriť číslovaný zoznam, napíšte na začiatok odseku číslo s bodkou (.) nasledované medzerou alebo tabulátorom.

Note Icon

Automatické číslovanie sa používa len na odseky formátované pomocou štýlu Štandardné, Telo textu alebo Odsadenie tela textu.


AutoCorrect for Separator Lines

Ak napíšete tri alebo viac pomlčiek (---), podčiarkovníkov (___) alebo rovná sa (===) na jeden riadok a stlačíte Enter, odsek sa nahradí vodorovnou čiarou so šírkou stránky. Čiara je v skutočnosti dolné ohraničenie predchádzajúceho odseku. Platia nasledujúce pravidlá:

  1. Tri pomlčky (-) predstavujú jednoduchú čiaru (hrúbka 0,05 pt, medzera 0,75 mm).

  2. Tri podčiarkovníky (_) predstavujú jednoduchú čiaru (hrúbka 1 pt, medzera 0,75 mm).

  3. Tri rovná sa (=) predstavujú dvojitú čiaru (hrúbka 1,10 pt, medzera 0,75 mm).