Štýl číslovania

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for List Styles)


Keď je vytvorený štýl číslovania, tomuto číslovaniu je priradený názov. Preto sa šablóny "nazývajú" číslované. Nepomenované číslovania, ktoré sú použité pre priame formátovanie môžu byť vytvorené v dialógu Odrážky a číslovanie alebo s ikonou panelu objektov.

Uložiť

Set the options for the selected style.

Štítky

Displays the different bullet styles that you can apply.

Note Icon

Bullets and Numbering of paragraphs is supported only in Writer, Impress and Draw.


Odrážky a číslovanie

Displays the different numbering styles that you can apply.

Možnosti

Displays the different styles that you can apply to a hierarchical list. LibreOffice supports up to nine outline levels in a list hierarchy.

Nahradiť

Displays the different graphics that you can use as bullets in a bulleted list.

Možnosti

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Možnosti

Sets the formatting options for numbered or bulleted lists. If you want, you can apply formatting to individual levels in the list hierarchy.

Obnoviť

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.