Optimálna šírka

Automatické upravovanie šírky stĺpca k príslušnému obsahu buniek. Zmenenie šírky stĺpca neovplyvní šírku ostatných stĺpcov v tabuľke. Šírka tabuľky nemôže presiahnuť šírku strany.

Zmena ovplyvní iba vybrané bunky. Môžete prispôsobiť viacej buniek vedľa seba, ak vyberiete bunky spoločne.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Tabuľka - Automatické úpravy - Optimálna šírka stĺpca

Otvorte panel nástrojov Optimalizovať z panelu Tabuľka a kliknite na

Ikonka

Optimálna šírka stĺpca