Upravovanie tabuliek pomocou klávesnice

Je možné meniť veľkosť tabuľky a vymazať stĺpce tabuľky s klávesnicou.

Menenie veľkosti stĺpcov a riadkov.

Vkladanie a vymazávanie stĺpcov alebo riadkov.

Note Icon

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


Panel tabuľky