Stĺpce

Určenie šírky stĺpca

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Properties - Columns tab


Prispôsobiť šírku tabuľky

Reduces or increases table width with modified column width. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Rovnomerne prispôsobiť stĺpce

If possible, change in column width will be equal for each column. This option is not available if Automatic is selected in the Alignment area on the Table tab.

Zostávajúce miesto

Zobrazenie veľkosti miesta, ktoré je dostupné pre úpravu šírky stĺpcov. Pre nastavenie šírky tabuľky kliknite na záložku Tabuľka .

Šírka stĺpca

Určenie šírky stĺpca pre tabuľku.

Šírky stĺpcov

Vloženie požadovanej šírky stĺpca.

Ľavá šípka

Zobrazenie stĺpcov tabuľky na ľavo od aktuálneho stĺpca.

Šípka doprava

Zobrazenie stĺpcov tabuľky na pravo od aktuálneho stĺpca.

Upravovanie tabuliek pomocou klávesnice