Formát tabuľky

Určenie vlastností vybranej tabuľky, napríklad názov, zarovnanie, rozostup, šírku stĺpca, okraje a pozadie.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Properties


Tabuľka

Nastavenie veľkosti, pozície, rozostupu a zarovnania vybranej tabuľky.

Tok textu

Nastavenie možností obtekania textu pred a po tabuľke.

Stĺpce

Určenie šírky stĺpca

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Zrušiť zoskupenie

Set the background color or graphic.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.