Možnosti

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Image - Options tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Options tab

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab


Názov

Určenie mena vybraného objektu a priradených odkazov.

Názov

Vloženie názvu pre vybraný objekt.

Tip Icon

Priradí objektu, obrázku alebo rámcu zmysluplný názov, aby ste ho mohli rýchlo vyhľadať v dlhých dokumentoch.


Náhradný text (iba plávajúce rámce, obrázky a objekty)

Vloženie textu, ktorý sa zobrazí vo webovom prehliadači, keď je vybratý objekt nedostupný. Alternatívny text sa používa na pomoc ľuďom s handicapom.

Predchádzajúci odkaz

Zobrazovanie prvku (objekt, obrázok alebo rámec), ktorý je pred súčasným v postupnosti odkazov. Na pridanie alebo zmenu predchádzajúceho odkazu vyberte názov zo zoznamu. Ak spájate rámce, súčasný a cieľový rámec musí byť prázdny.

Ďalší odkaz

Zobrazovanie prvku (objekt, obrázok alebo rámec), ktorý je za súčasným v postupnosti odkazov. Na pridanie alebo zmenu nasledujúceho odkazu vyberte názov zo zoznamu. Ak spájate rámce, cieľový rámec musí byť prázdny.

Zamknúť

Nastavenie ochrany pre vybranú položku.

Zamknutie obsahov

Zamedzovanie zmenám obsahov vo vybraných prvkoch.

Kopírovanie obsahu vybraného prvku je stále možné.

Zamknutie pozície

Zamknutie pozície vybraného prvku v aktuálnom dokumente.

Zamknutie veľkosti

Zamknutie veľkosti vybraného prvku.

Vlastnosti

Určenie tlače a možností textu pre vybraný prvok.

Editovateľné iba v dokumente na čítanie (len rámce)

Umožňuje upravovať obsah rámca v dokumente, ktorý je iba na čítanie (ochrana proti zápisu).

Tlač

Zahŕňa vybraný prvok pri tlači dokumentu.

Tok textu

Určenie preferovaného druhu obtekania textu v rámci. Pre používanie predvoleného nastavenia obtekania textu vyberte Používajte nadradené nastavenia objektu zo zoznamu.

Content vertical alignment

Specifies the vertical alignment of the frame's content. Mainly it means text content, but it also affects tables and other objects anchored to the text area (anchored as character, to character or to paragraph), for example frames, graphics or drawings.

Smer textu.