Hypertextový odkaz

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Image - Hyperlink tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Hyperlink tab

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab


Odkaz na

Nastavenie vlastností odkazu.

URL

Zadajte celú cestu k súboru, ktorý chcete otvoriť.

Prehľadávať

Určenie súboru, ktorý chcete otvoriť hypertextovým odkazom Otvoriť. Cieľový súbor môže byť na vašom počítači alebo na FTP serveri na Internete.

Názov

Vloženie názvu pre hypertextový odkaz.

Rámec

Specify the name of the frame where you want to open the targeted file. The predefined target frame names are described here.

Obrázková mapa

Vybratie typuObrázkovej mapy ktorú chcete použiť. Nastavenia obrázkovej mapy zrušia nastavenia hypertextového odkazu, ktorý ste vložili na túto stranu.

Obrázková mapa na strane servera

Použitie obrázkovej mapy na strane servera.

Obrázková mapa na strane klienta.

Používanie obrázkovej mapy ktorú ste vytvorili pre vybraný objekt.

URL