Obtekanie

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Format - Image - Properties - Wrap tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Wrap tab

Choose Insert - Frame - Frame - Wrap tab

Choose Format - Wrap - Edit - Wrap tab


Tip Icon

Ak chcete nechať obtekať text okolo tabuľky, umiestnite tabuľku do rámca a potom nastavte obtekanie textu okolo rámca.


Nastavenia

Žiadne

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

Icon

Žiadne

Pred

Wraps text on the left side of the object if there is enough space.

Icon

Pred

Za

Wraps text on the right side of the object if there is enough space.

Icon

Za

Rovnobežne

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

Icon

Rovnobežne

Cez

Places the object in front of the text.

Icon

Cez

Optimálne

Automatically wraps text to the left, to the right, or on all four sides of the border frame of the object. If the distance between the object and the page margin is less than 2 cm, the text is not wrapped.

Icon

Optimálne

Možnosti

Upresňuje možnosti obtekania textu.

Prvý odsek

Starts a new paragraph below the object after you press Enter. The space between the paragraphs is determined by the size of the object.

Na pozadí

Moves the selected object to the background. This option is only available if you selected the Through wrap type.

Obrys

Wraps text around the shape of the object. This option is not available for the Through wrap type, or for frames. To change the contour of an object, select the object, and then choose Format - Wrap - Edit Contour.

Iba vonku

Text obteká iba okolo obrysu objektu, ale nie vo voľných oblastiach vo vnútri tvaru objektu. Táto možnosť nie je dostupná pre rámce.

Medzery

Určenie vzdialenosti medzi vybraným objektom a textom.

Vľavo

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi ľavým rohom objektu a textom.

Vpravo

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi pravým rohom objektu a textom.

Hore

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi horným okrajom objektu a textom.

Dole

Vloženie veľkosti medzery, ktorú chcete medzi dolným okrajom objektu a textom.