Päta

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Sekcia - Poznámky pod čiarou/vysvetlivky

Zvoľte tlačidlo Formát - Sekcie - Možnosti a záložku Poznámky pod čarou/vysvetlivky


Poznámky pod čiarou

Zhromaždiť na konci textu

Adds footnotes at the end of the section. If the section spans more than one page, the footnotes are added to the bottom of the page on which the footnote anchors appear.

Reštartovať číslovanie

Restarts the footnote numbering at the number that you specify.

Začať od

Enter the number that you want to assign the footnote.

Používateľský formát

Specifies a custom numbering format for footnotes. This check box is only available if the Restart numbering check box is selected.

Pred

Enter the text that you want to display in front of the footnote number.

Spin button own format

Select the numbering style for the footnotes.

Za

Enter the text that you want to display after the footnote number.

Vysvetlivky

Zhromaždiť na konci sekcie

Adds endnotes at the end of the section.

Reštartovať číslovanie

Restarts the endnote numbering at the number that you specify.

Začať od

Enter the number that you want to assign the endnote.

Používateľský formát

Specifies a custom numbering format for endnotes. This check box is only available if you the Restart numbering check box is selected.

Pred

Enter the text that you want to display in front of the endnote number

Spin button own format

Select the numbering style for the endnotes.

Za

Enter the text that you want to display after the endnote number.