Iniciálky

Prvé písmeno odseku sa zobrazí ako veľké písmeno cez niekoľko riadkov. Odsek musí mať aspoň toľko riadkov, koľko určíte v poli Riadky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Formát - Odsek - Stránkovanie veľkými písmenami

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Drop Caps tab


Nastavenia

Zobrazovať iniciálky

Pre označené odseky sa použije nastavenie iniciálok.

Celé slovo

Zobrazí prvé písmeno prvého slova odseku ako iniciálku a ostatné písmená slova veľkým písmom.

Počet znakov

Zadajte počet znakov, ktoré sa zmenia na iniciálky.

Riadky

Zadajte počet riadkov, cez ktoré sa má iniciálka roztiahnuť. U kratších odsekov sa iniciálka nezobrazí. Výber je obmedzený na 2-9 riadkov.

Vzdialenosť k textu

Zadajte vzdialenosť medzi iniciálkami a zvyškom textu v odseku.

Obsah

Text

Zadajte text, ktorý chcete zobraziť ako iniciálky namiesto prvých písmen odseku.

Štýl znaku

Zvoľte štýl formátovania, ktorý chcete použiť pre iniciálky. Ak chcete použiť štýl aktuálneho odseku, zvoľte [žiadny].

Náhľad poľa

Displays a preview of the current selection.