Vložiť skript

Na pozíciu kurzora vloží skript do HTML alebo textového dokumentu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Script (only HTML documents)


Vložený skript je v dokumente zobrazený ako malý zelený obdĺžnik. Ak obdĺžnik nevidíte, zvoľte ponuku - LibreOffice Writer/Web - View, a zaškrtnite pole Poznámky . Ak chcete skript upraviť, dvakrát kliknite na jeho zástupný zelený obdĺžnik

Ak dokument obsahuje viac ako jeden skript, dialóg Upraviť skript bude obsahovať tlačidlo Predchádzajúci a Ďalší, pomocou ktorých sa dá prechádzať medzi jednotlivými skriptami.

Ikonka

Jump to Previous Script

Ikonka

Jump to Next Script

Obsah

Typ skriptu

Zadajte typ skriptu, ktorý chcete vložiť. V HTML kóde je skript odlíšený pomocou značky <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Pridá odkaz na súbor skriptu. Kliknite na prepínač URL a potom vložte odkaz do pola. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo nájsť (...), nájsť súbor a kliknúť na Vložiť. Odkazovaný súbor bude v HTML kóde odlíšený pomocou následujúcich značiek:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* text uzavretý medzi takými značkami je ignorovaný */

</SCRIPT>

Prehľadávať

Nájdite skript, na ktorý chcete odkazovať a kliknite na Vložiť.

Text

Napíšte kód skriptu, ktorý chcete vložiť.