Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Table - Insert Table

+F12

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Tabuľka


LibreOffice can automatically format numbers that you enter in a table cell, for example, dates and times. To activate this feature, choose - LibreOffice Writer - Table and click the Number recognition check box in the Input in tables area.

Zobrazenie výsledku výpočtu z jednej tabuľky v inej

Názov

Enter a name for the table.

Stĺpce

Enter the number of columns that you want in the table.

Riadky

Enter the number of rows that you want in the table.

Možnosti

Nastavte možnosti tabuľky.

Nadpis

Includes a heading row in the table.

Repeat heading rows on new pages

Repeats the heading of the table at the top of subsequent page if the table spans more than one page.

Heading rows

Select the number of rows that you want to use for the heading.

Don't split the table over pages

Prevents the table from spanning more than one page.

List of AutoFormats

Select a predefined AutoFormat for the new table.

Ikona v paneli nástrojov Vložiť:

Na paneloch nástrojov Vložiť kliknite na Tabuľku. Otvorí sa dialóg Vložiť tabuľku, pomocou ktorého môžete do aktuálneho dokumentu vložiť tabuľku. Môžete tiež kliknúť na šípku a ťahaním kurzoru určiť počet riadkov a stĺpcov v tabuľke, vložíte ju kliknutím na poslednú bunku.

Vkladanie tabuliek

Ikonka

Tabuľka

Používanie klávesových skratiek (Sprístupnenie programu LibreOffice Writer)

Defining Borders for Tables and Table Cells

Table - Properties - Text Flow

- LibreOffice Writer - Table