Rámec

Vloží rámec, ktorý ide použiť pre vytvorenie jedného či viacej stĺpcov textu a objektov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Rámec

Choose Format - Frame and Object - Properties

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Vložiť rámec ručne


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Ak chcete vymazať rámec, kliknite na jeho okraj a stačte klávesu Delete.

Ak sa na začiatku alebo na konci textu v rámci zobrazia malé červené šípky, použite kurzorové klávesy pre pohyb v zostávajúcom textu.

V náhľadovom oddielu dialógu Rámec je rámec zobrazený ako zelený obdĺžnik a červený obdĺžnik je miesto, ku ktorému sa vzťahuje jeho umiestnenie.

Ak ukotvíte rámec "Ako znak", zobrazí sa náhľad. "Základná linka" je červeno nakreslená, "Znak" je výška fontu a "riadok" je výška riadku vrátane rámca.

Tabuľka

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Možnosti

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Obtekanie

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hypertextový odkaz

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Oblasť

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

Zrušiť zoskupenie

Set the background color or graphic.

Stĺpce

Určí počet a rozloženie stĺpcov pre štýl stránky, rámca alebo sekcie.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ikona v paneli nástrojov Vložiť:

Nakreslí rámec ťahaním v dokumente. Kliknite na šípku vedľa ikony, ak chcete určiť počet stĺpcov v rámci.

Ikonka

Vložiť rámec ručne

Používanie klávesových skratiek (Sprístupnenie programu LibreOffice Writer)

Vkladanie, úpravy a prepájanie textových rámcov