Vložiť položku zoznamu použitej literatúry

Vloží odkaz na použitú literatúru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Registre a tabuľky - Položka v zozname použitej literatúry


Položka

Zo zoznamu literatúry

Inserts a reference from the bibliography database.

Z obsahu dokumentu

Vloží odkaz z použitej literatúry uloženej v aktuálnom dokumente. Literatúra uložená v dokumente má prednosť pred záznamami v databáze použitej literatúry.

Note Icon

Keď uložíte dokument obsahujúci položky použitej literatúry, uložia sa tieto položky automaticky do skrytého poľa v dokumente.


Krátky názov

Select the short name of the bibliography record that you want to insert.

Autor, Titul

Zobrazí sa tu autor a celý názov odpovedajúci vybranému krátkemu menu, ak sú tieto položky dostupné.

Vložiť

Vloží do textu odkaz na použitú literatúru. Ak ste vytvorili novú položku v zozname použitej literatúry, musíte na nu do textu umiestniť odkaz, inak sa záznam po zavretí dokumentu stratí.

Zatvoriť

Closes the dialog.

Nový

Otvorte dialóg Definovať položku použitej literatúry, kde môžete vytvoriť nový záznam použitej literatúry. Taký záznam je uložený iba v dokumente. ak ho chcete pridať do databázy použitej literatúry, zvoľte Nástroje - Databáza použitej literatúry.

Upraviť

Otvorte dialóg Definovať položku použitej literatúry, kde môžete upraviť vybraný záznam použitej literatúry.

Typy pre prácu s položkami použitej literatúry.