Položky (Obsah)

Špecifikuje formát pre zoznam Tabuliek s objektmi

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)Zvoľte záložku Vložiť - Registre a tabuľky - Registre a tabuľky - Položky (ak je zvolený typ Obsah)


Úroveň

Vyberte úroveň, ktorou chcete vytvoriť, alebo upraviť.

Štruktúra a formátovania

Riadok Štruktúra určuje, ako vyzerajú záznamy registra. Ak chcete zmeniť vzhľad záznamu, môžete zadať kódy, alebo text do prázdnych polí na tomto riadku. Takisto môžete kliknúť na prázdne pole, alebo kód a potom kliknúť na tlačidlo kódu.

Číslo kapitoly (E#)

Inserts the chapter number. To assign chapter numbering to a heading style, choose Tools - Chapter Numbering.

Text položky (E)

Vloží text nadpisu kapitoly.

Zarážka tabulátoru (T)

Vloží zarážku tabulátoru. Ak chcete pridať vodiace bodkovanie, vyberte znak v poli Vyplniť znakom. Polohu zarážky môžeme nastaviť v poli Umiestnenie kroku tabulátora, alebo zaškrtnite pole Zarovnať vpravo.

Číslo strany (#)

Vloží číslo strany výskytu položky.

Odkaz (LS a LE)

Vytvorí odkaz pre časť položky, ktorá je uzavretá medzi (LS) a (LE). V riadku Štruktúra kliknite na prázdne pole pred časť, pre ktorú chcete odkaz vytvoriť a kliknite na toto tlačidlo. Potom vyberte prázdne pole za časť, pre ktorú tvoríte odkaz, a opäť kliknete na toto tlačidlo. Všetky hypertextové odkazy musia byť jedinečné. Je k dispozícii len pre obsah.

Všetko

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

Štýl znaku

Určite štýl formátovania pre vybranú časť riadku Štruktúra.

Upraviť

Otvorí dialóg, v ktorom môžete upraviť vybraný štýl znaku.

Vyplniť znakom

Vyberte vodiaci znak pre tabulátor.

Umiestnenie kroku tabulátora

Vložte vzdialenosť medzi ľavým okrajom stránky a zarážkou tabulátora.

Zarovnať vpravo

Zarovná zarážku tabulátora k pravému okraju strany.

Formát

Iba viditeľné, ak kliknete na tlačidlo E# v riadku štruktúra. Vyberte ukázať číslo kapitoly s alebo bez oddeľovača.

Vyhodnotiť až do úrovne

Vložte najvyššiu úroveň tých objektov, ktoré sú zobrazené vo vygenerovanom obsahu

Pozícia tabulátora relatívne k odsadeniu štýlu odseku

Nastaví zarážku tabulátora vzhľadom k "odsadeniu zľava" určenom v štýle odseku v záložke Štýly. Inak je zarážka tabulátora nastavená vzhľadom k ľavému okraju textu.