Register

K dispozícií sú následujúce možnosti, ak vyberiete literatúru ako typ registru.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Bibliography is the selected type)


Typ a titul

Určite typ a titulok registra.

Typ

Vyberte typ registra, ktorý chcete vložiť. Možnosti dostupné na tejto záložke závisí na type registra, ktorý vyberiete. Ak zvolíte Vložiť - Registre a obsahy - Registre a obsahy a kurzor je na registri, môžete upravovať tento register.

Nadpis

Vložte nadpis pre vybraný register.

Zamknuté proti ručným zmenám

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Formátovanie položiek

Očíslovať položky

Automaticky čísluje položky literatúry. Nastaviť možnosti zoraďovania pre číslovanie ide pomocou záložky Položky.

Zátvorky

Vyberte zátvorky, ktoré chcete použiť pre odkazovanie na literatúru.

Zoradiť

Nastavuje možnosti pre zoraďovanie položiek registra.

Jazyk

Vyberte jazykové pravidla pre zoraďovanie položiek registra.

Druh kľúča

Vyberte číselne, ak chcete zoradiť čísla podľa ich hodnoty, napr. 1, 2, 12. Vyberte abecedne, ak chcete zoradiť čísla podľa jednotlivých číslic, napr. 1, 12, 2.