Register

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


Typ a titul

Určite typ a titulok registra.

Typ

Vyberte typ registra, ktorý chcete vložiť. Možnosti dostupné na tejto záložke závisí na type registra, ktorý vyberiete. Ak zvolíte Vložiť - Registre a obsahy - Registre a obsahy a kurzor je na registri, môžete upravovať tento register.

Nadpis

Vložte nadpis pre vybraný register.

Zamknuté proti ručným zmenám

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

Vytvoriť index pre

Vyberte, ak sa má register vytvoriť pre celý dokument alebo len pre aktuálnu kapitolu.

Úroveň vyhodnocovania

Vložte počet úrovní nadpisov, ktoré budú zahrnutý do registru.

Vytvoriť z

Miesto použite na určenie informácii, ktoré budú zahrnutý do registra.

Osnova

Vytvorí register z úrovní osnovy, tzn. z odsekov formátovaných preddefinovanými štýlmi nadpisov (Nadpis 1-10).

You can also assign the outline levels in the Outline & Numbering tab page of the Format - Paragraph dialog.

Ďalšie štýly

Vloží text formátovaný odsekovými štýlmi vybranými v dialógu Priradiť štýly ako položky do registra. Ak chcete určiť, ktoré odsekové štýly použiť pre registrovanie, kliknite na tlačidlo Priradiť štýly napravo.

Priradiť štýly

Otvorí dialóg Priradiť štýly, kde môžete vybrať odsekové štýly, a nimi formátovaný text bude zaradený do registra.

Značky obsahu

Obsahuje položky registra vložené pomocou Vložiť - Registre a obsahy - Položka.