Vložiť položku obsahu

Označí vybraný text ako položku indexu alebo obsahu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Ikonka

Položka


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

Dialóg Vložiť položku indexu môžete pri výbere a vkladaní položiek nechať otvorený.

Výber

Index

Select the index that you want to add the entry to.

Položka

Zobrazí text vybraný v dokumente. Môžete vložiť iné slovo ako položku indexu; vybraný text v dokumente zostane nezmenený.

Prvý kľúč

Vykoná aktuálny výber v texte podpoložkou tu zadaného slova v indexe. Napríklad keď vyberiete "studené" a zadáte "počasie" ako prvý kľúč, záznam v registri bude "počasie, studené".

Druhý kľúč

Vykoná aktuálny výber v texte podpoložkou tu zadaného slova v registri. Napríklad keď vyberiete "studené" a zadáte "počasie" ako prvý kľúč a "zima" ako druhý kľúč, záznam v registri bude "počasie, zima, studené".

Fonetické čítanie

Zadajte výslovnosť zodpovedajúcej položky. Napríklad, ak japonské slovo v Kanji má viac ako jednu výslovnosť, zadajte správnu výslovnosť. Slovo v Kanji potom bude pri zoraďovaní posudzované podľa zadanej výslovnosti. Táto možnosť je k dispozícii iba pri zapnutej podpore ázijských jazykov.

Hlavná položka

Označí vybraný text ako hlavnú položku abecedného registra. LibreOffice zobrazuje čísla hlavných položiek odlišne od ďalších položiek registra.

Úroveň

Entries using the paragraph format "Heading X" (X = 1-10) can be automatically added to the table of contents. The level of the entry in the index corresponds to the outline level of the heading style.

Note Icon

Táto voľba je dostupná iba pre obsah a používateľom definované registre.


Aplikovať na všetky podobné texty

Automatický označí všetky výskyty vybraného textu v dokumente. Text v nadpisoch, pätičkách, rámcoch a popisoch je ignorovaný.

Nedá sa použiť pre Položku vloženú ručne v tomto dialógu.

Tip Icon

Na vloženie Výberu textu a všetkých jeho výskytov do registra : označte požadovaný text, vyberte Úpravy - Nájsť a nahradiť, kliknite na Nájsť všetko. Potom vyberte Vložiť - Registre a obsahy - Položka a kliknite na vložiť.


Rozlišovať veľkosť

Distinguishes between uppercase and lowercase characters.

Iba celé slová

Searches for whole words or cells that are identical to the search text.

Vložiť

Marks an index entry in your text.

Zatvoriť

Closes the dialog.

Nový register (definovaný používateľom)

Otvorí dialóg Vytvoriť nový používateľom definovaný register, kde si môžete vytvoriť vlastní register.

Názov

Zadajte meno pre nový používateľom definovaný register. Register bude pridaný do zoznamu dostupných registrov.

Použitie obsahov a registrov