Polia

Vloží pole na pozíciu kurzora. Dialóg obsahuje všetky možné polia.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Polia - Iné

+F2

Na paneli nástrojov Vložiť kliknite na

Ikonka

Vložiť polia


O poliach

Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Krížové odkazy

Tu vkladáte do dokumentu odkazy alebo odkazované polia. Odkazy sú tvorené odkazovanými poľami v rámci rovnakého dokumentu alebo v poddokumentoch hlavného dokumentu.

Výhodou vkladania krížových odkazov vo forme polí je ich automatická aktualizácia, ak dôjde ku zmenám pôvodného obsahu. Stlačením klávesy F9 môžete všetky odkazy v dokumente aktualizovať.

Funkcie

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Informácie o dokumente

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Premenné

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Databáza

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Vložiť

Vloží vybrané pole na pozíciu kurzora v dokumente. Ak chcete ukončiť tento dialóg, kliknite na tlačidlo Zavrieť.