Obálka

Vytvorí obálku. Môžete určiť adresáta a odosielateľa, umiestnenie a formát oboch adries, veľkosť obálky a orientáciu obálky.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Obálka


Obálka

Zadajte adresu príjemca a odosielateľa. Tiež môžete vložiť pole z databázy, napr. z databázy kontaktov.

Formát

Určuje vzhľad a rozmery obálky.

Tlačiareň

Nastavte možnosti tlače pre obálku.

Nový dok.

Vytvorí nový dokument a vloží do neho obálku.

Vložiť

Vloží obálku pred aktuálnu stránku dokumentu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ako zmazať obálku z dokumentu

  1. Kliknite na stránku obálky, aby sa prepla aktuálna stránka.

  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pole v stavovom riadku s textom "Obálka".

    Zobrazí sa podponuka s niekoľkými štýlmi stránky.

  3. Z podpodponuky zvoľte štýl stránky "Východzí".

    Tým sa odstráni špeciálna formátovaná "Obálka".

  4. Delete the frames for sender and recipient. Click the border of each frame and press the Del key.