Popis

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvońĺte VloŇĺiŇ• - Popis

Otvorte kontextov√© menu a zvońĺte Popis


Vlastnosti

Nastavenie moŇĺnost√≠ popisu pre s√ļńćasn√Ĺ v√Ĺber.

Kategória

Vyberte kateg√≥riu popisu alebo zadajte n√°zov, ak chcete vytvoriŇ• nov√ļ kateg√≥riu. N√°zov kateg√≥rie sa zobraz√≠ pred ńć√≠slom popisu. KaŇĺd√° prednastaven√° kateg√≥ria popisu sa form√°tuje pomocou Ň°t√Ĺlu rovnak√©ho n√°zvu. Pr√≠klad: kateg√≥ria "Ilustr√°cie" sa form√°tuje pomocou Ň°t√Ĺlu odseku "Ilustr√°cie".

ńĆ√≠slovanie

Vyberte typ ńć√≠slovania, ktor√© chcete pouŇĺiŇ• pre popisy.

Popisok

Zadajte text, Ktor√Ĺ sa m√° zobraziŇ• po ńć√≠sle popisu.

Oddeńĺovańć

Zadajte znaky, ktor√© sa zobrazia medzi ńć√≠slom a textom popisu.

Umiestnenie

Prid√° popis nad alebo pod vybran√Ĺ objekt. T√°to moŇĺnosŇ• je k dispoz√≠cii iba pre niektor√© objekty.

MoŇĺnosti

Adds the chapter number to the caption label. To use this feature, you must first assign an outline level to a paragraph style, and then apply the style to the chapter headings in your document.

Automatick√Ĺ popisok

Otvor√≠ dial√≥gov√© okno Popis. Toto okno obsahuje rovnak√© inform√°cie ako okno, ktor√© sa otvor√≠ pri pouŇĺit√≠ pr√≠kazu N√°stroje - MoŇĺnosti -LibreOffice Writer - Automatick√© popisy.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Pridanie ńĆ√≠sla kapitoly do popisu