Vložiť záložku

Na pozíciu kurzora vloží záložku. Neskôr môžete pomocou Navigátora rýchle skočiť na označené miesto. V HTML dokumente sa záložky prevedú na kotvy, na ktoré môžete odkazovať.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Záložka

Otvorte panel nástrojov Vložiť a kliknite na

Icon

Záložka


Ak chcete skočiť na určitú záložku, stlačte F5 pre otvorenie Navigátora, kliknite na znak plus (+) vedľa položky Záložky a dvojkliknite na záložku.

Záložky

Zadajte názov záložky, ktorú chcete vytvoriť. V dolnom zozname sú vypísané všetky záložky v aktuálnom dokumente. Ak chcete odstrániť záložku, vyberte ju v zoznamu a potom kliknite na Odstrániť.

V názve záložky nie je možné použiť nasledujúce znaky: / \ @ : * ? " ; , . #

Zmazať

Ak chcete odstrániť záložku, vyberte záložku v zozname v dialógu Vložiť záložku a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Záložka sa zmaže bez potvrdenia.