Odsadenie

Odsadí obsah oblasti pomocou ľavého a pravého okraja.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte záložku Vložiť - Oblasť - Odsadenie alebo Formát - Oblasť


Pred oblasťou

Udáva odsadenie pred oblasťou ľavého okraja.

Za oblasťou

Udáva odsadenie za oblasťou pravého okraja.

Vložiť sekciu

Príkazy poľa