Vložiť zalomenie strany

Vloží ručné zalomenie riadku, zalomenie stĺpca alebo zalomenie stránky na súčasnú pozíciu kurzora.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Vložiť - Ručné zalomenie


Typ

Zvoľte typ zalomenia, ktoré chcete vložiť.

Zalomenie riadku

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

Tip Icon

Vložiť zalomenie riadku môžete tiež stlačením Shift+Enter.


Zalomenie stĺpca

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

Zalomenie strany

Inserts a manual page break, and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next page. The inserted page break is indicated by a nonprinting border at the top of the new page.

Tip Icon

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


Štýl

Select the page style for the page that follows the manual page break.

Zmeniť číslo strany

Assigns the page number that you specify to the page that follows the manual page break. This option is only available if you assign a different page style to the page that follows manual page break.

Číslo strany

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

Note Icon

Pre zobrazenie zalomenia stránky zvoľte Zobraziť - Riadiace znaky.


D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/page_break.xhp#page_break not found).