Skryté odseky

Zobrazí alebo skryje skryté odseky. Táto voľba ovplyvní iba zobrazenie na obrazovke a nie tlač skrytých odsekov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Skryté odseky


Note Icon

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display of area is selected.


Použite príkaz pole "Skrytý odsek" pre priradenie podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bol odsek skrytý. Pokiaľ nie je splnená, odsek je zobrazený a môže byť tiež vytlačený.

Pokiaľ skryjete odsek, poznámky pod čiarou a rámce ukotvené ku znakom tohoto odseku budú tiež skryté.