Field Names

Switches between showing fields as field names or field values. When enabled the field names are displayed, and when disabled the field values displayed. Some field contents cannot be displayed.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Názvy polí

+F9


To change the default field display to field names instead of the field contents, choose - LibreOffice Writer - View, and then select the Field codes checkbox in the Display area.

Pokiaľ budete tlačiť dokument so zaškrtnutou voľbou Zobraziť - Názvy polí, budete opýtaný, či chcete vytlačiť dokument s názvami polí alebo nie.