Tieňovania poľa

Shows or hides shadings around fields in your document like non-breaking spaces, soft hyphens, indexes, and footnotes.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Tieňovanie poľa

+F8